Điểm tin sáng 6 – 4: Bộ Nội vụ tán thành đề xuất người lao động được nghỉ 5 ngày dịp 30/4 – 1/5

Bộ Nội vụ tán thành đề xuất người lao động được nghỉ 5 ngày dịp 30/4 – 1/5

Ngày 5-4, Bộ Nội vụ có văn bản gửi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội góp ý về đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Theo đó, Bộ Nội vụ nhất trí với đề xuất việc hoán đổi ngày làm việc, nghỉ ngày 29-4, làm bù sang một ngày khác. Đây là phương án Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nêu ra trước đó.

Bộ Nội vụ cũng thống nhất nội dung dự thảo văn bản báo cáo Thủ tướng do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chuẩn bị.

Bộ đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoàn thiện văn bản, sớm trình Thủ tướng xem xét quyết định, bảo đảm sự chủ động trong tổ chức, sắp xếp công việc của hệ thống chính trị, của các cơ quan, tổ chức liên quan và của người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *