Tín hiệu khả quan cho người dân Dải Gaza

Mới đây, khoảng 100.000 người đã tập trung biểu tình bên ngoài trụ sở Quốc hội Israel ở thành phố Jerusalem, để kêu gọi Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Chính phủ từ chức. Đây là cuộc biểu tình phản đối Chính phủ lớn nhất tại nước này kể từ khi xung đột nổ ra ở Dải Gaza hồi đầu tháng 10-2023. Dự kiến, chiến dịch biểu tình kéo dài 4 ngày tại Jerusalem.

Những người biểu tình mang theo nhiều biểu ngữ và hô các khẩu hiệu yêu cầu Thủ tướng Netanyahu cùng Nội các lập tức từ chức, mở đường cho việc tổ chức tổng tuyển cử và thành lập một Chính phủ mới có khả năng tiến tới thỏa thuận trao đổi con tin với lực lượng Hamas.

Những người biểu tình đã dựng hơn 100 chiếc lều lớn bên ngoài tòa nhà Quốc hội, cho thấy quyết tâm theo đuổi kế hoạch biểu tình gây sức ép lên Chính phủ. Nhiều lãnh đạo phe đối lập tại Israel đã tuyên bố ủng hộ chiến dịch biểu tình, coi đó là hành động cứu quốc.